ЭРҮҮГИЙН ЭРХ ЗҮЙН БОДЛОГЫН ХУРААМЖ ХЭВЛЭГДЛЭЭ


ЭРҮҮГИЙН ЭРХ ЗҮЙН БОДЛОГЫН ХУРААМЖ ХЭВЛЭГДЛЭЭ

 

Шүүхийн ерөнхий зөвлөл 2014-2016 онд анхан, давж заалдах, хяналтын шатны шүүхийн шүүгч болон анхан, давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчийн нийт 472 сул орон тоонд сонгон шалгаруулалт зарлаж, зохион байгуулжээ. Тус 3 жилийн хугацаанд "Эрх зүйн тохиолдол шийдвэрлэх” шалгалтад ирсэн "ЭРҮҮГИЙН ЭРХ ЗҮЙ”-н бодлогыг эмхэтгэсэн хураамжийг хэвлэн гаргалаа.


Бодлогын хураамжийг Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Шүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэнгийн 701 тоотоос хорин мянган төгрөгөөр худалдан авах боломжтой.


 

Хаяг: Чингэлтэй дүүрэг, Самбуугийн гудамж-11, Засгийн газрын 11 дүгээр байр, 7 дугаар давхар, 701 тоот, Холбоо барих утас: 51-263314.


 

ЭРҮҮГИЙН ЭРХ ЗҮЙН БОДЛОГЫН ХУРААМЖ ХЭВЛЭГДЛЭЭ

 

 

ЭРҮҮГИЙН ЭРХ ЗҮЙН БОДЛОГЫН ХУРААМЖ ХЭВЛЭГДЛЭЭ

 

ШҮҮХИЙН МЭРГЭШЛИЙН ХОРООНЫ АЖЛЫН АЛБА

2017.01.16


САЙТРУУ БУЦАХ

Хэвлэх заавал: CTRL+P гарын хослол даран хэвлэнэ.