СУМ ДУНДЫН 3 ДУГААР ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРААС БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ХУУЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДТАЙ ХАМТАРСАН ЗӨВӨЛГӨӨНИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА


     Уг зөвлөгөөнд Шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагч Л.Бороос Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны онцлог, хуулийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаа, Шүүгчийн туслах Г.Батзаяагаас Гүйцэтгэх хуудасны талаархи зарим анхаарах асуудал, Шүүгчийн туслах А.Батдоржоос Цагдан хорих таслан сэргийлэх таслан сэргийлэх арга хэмжээний талаарх зарим анхаарах асуудал сэдвээр тус тус илтгэл хэлэлцүүлж, зөвлөгөөнд оролцогчдын санал, шүүмжлэлийг сонсож, цаашид анхаарвал зохих асуудал, авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаархамтарсан зөвлөмж гарч, цаашид үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллахаар боллоо.


САЙТРУУ БУЦАХ

Хэвлэх заавал: CTRL+P гарын хослол даран хэвлэнэ.