2017 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН АВЛАГА, ӨГЛӨГИЙН МЭДЭЭ


Байгууллагын дансны

дугаар

Хөтөлбөр

/ Кодоор /

Зориулалт

/ Кодоор /

Эдийн засгийн ангилал

/ Кодоор /

Авлаг, Өглөгийн

Өсөлт /+/

Бууралт /-/

100030005001

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БҮГД ДҮН

0

САЙТРУУ БУЦАХ

Хэвлэх заавал: CTRL+P гарын хослол даран хэвлэнэ.