БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ /2020.09.07/


БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2020 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 07-НЫ ӨДӨР ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХЭРГИЙН ТОЙМ

 

1. Д.Б-ийн нэхэмжлэлтэй, П.Б-д холбогдох "10000000 төгрөг гаргуулах тухай" иргэний хэргийг 2020 оны 9 дүгээр сарын 7-ны өдрийн 09 цаг 20 минутанд шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч шүүгч: Н.Гантуяа

Шийдвэрлэсэн байдал: Зохигчдийн эвлэрлийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

 

2. Ж.А-ийн нэхэмжлэлтэй, А.О-д холбогдох "Гэрлэлт цуцлуулах тухай" иргэний хэргийг 2020 оны 9 дүгээр сарын 7-ны өдрийн 12 цаг 00 минутанд шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч шүүгч: Н.Гантуяа

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

 

3. Ц.С-ийн нэхэмжлэлтэй, Б.О-д холбогдох "Гэрлэлт цуцлуулах тухай" иргэний хэргийг 2020 оны 9 дүгээр сарын 7-ны өдрийн 14 цаг 30 минутанд шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч шүүгч: Д.Отгончулуун

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

 

 

 


САЙТРУУ БУЦАХ

Хэвлэх заавал: CTRL+P гарын хослол даран хэвлэнэ.