-1

ШҮҮХИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ

2024-03-27 00:00:00    |   48

Аймгийн засаг даргын Тамгын газраас сумдын хууль эрх зүйн, дотоод ажил хариуцсан ажилтан, аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагуудын эрх зүйн хөтөч, орон нутгийн өмчит аж ахуй тооцоот үйлдвэрийн газар, сургуулийн эрх зүйн хөтөч нарт зориулсан “Эрх зүйн хөтчийг чадавхжуулах” сургалт 2024 оны 03 дугаар сарын 26, 27-ны өдөр болсон ба тус шүүхийн тамгын газраас “Иргэн, Захиргааны хэргийн шүүхэд нэхэмжлэл гаргах, анхаарах асуудал” сэдвээр сургалт, мэдээлэл өглөө.

. . .