Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн бүрэн эрх