Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн бүрэн эрх