Загварын нэр: Эвлэрүүлэн зуучлалд өргөдөл гаргах

БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ

ШҮҮХ ДЭХ ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАЛД ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ НЬ

1.Өргөдөл гаргагч:

__________ овогтой __________

/иргэн эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өргөдөл гаргасан бол иргэний үнэмлэхэд заасан овог нэр, хуулийн этгээд эсхүл хуулийн этгээдийн эрхгүй этгээд гаргасан бол эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд заасан оноосон нэр/

__________ регистрийн дугаартай, __________ аймаг/хот, __________ сум/дүүрэг, __________ баг/хороо, __________ хороолол, __________ байр/гудамж, __________ тоотод оршин суух/байрлах, __________ харилцах утасны дугаар,

__________ цахим шуудан

2.Өргөдөл гаргагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч:

__________ регистрийн дугаартай, __________ аймаг/хот, __________ сум/дүүрэг, __________ баг/хороо, __________ хороолол, __________ байр/гудамж, __________ тоотод оршин суух/байрлах, __________ харилцах утасны дугаар,

__________ цахим шуудан

3.Уригдагч тал:

__________ овогтой __________

/иргэн эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өргөдөл гаргасан бол иргэний үнэмлэхэд заасан овог нэр, хуулийн этгээд эсхүл хуулийн этгээдийн эрхгүй этгээд гаргасан бол эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд заасан оноосон нэр/

__________ регистрийн дугаартай, __________ аймаг/хот, __________ сум/дүүрэг, __________ баг/хороо, __________ хороолол, __________ байр/гудамж, __________ тоотод оршин суух/байрлах, __________ харилцах утасны дугаар,

__________ цахим шуудан

Маргааны агуулга

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны журмаар шийдвэрлүүлэхээр энэхүү өргөдлийг гаргаж байна.

Өргөдөл, түүнд хавсаргасан баримт:

1.Өргөдөл ...... хувь, ......хувь тус бүр .........хуудас, нийт............ хуудас;

2.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт ... хуудас;

3.Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;

4.Итгэмжлэлгүй төлөөлөх эрхтэйг нотлох баримт.............хуудас

/хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй этгээд өргөдөл гаргасан бол/

5. Итгэмжлэл...............хуудас

/итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч гаргасан бол/

6..........................................................................................................

Бүгд ...... хуудас болно.

Өргөдөл гаргасан:________________/___________________/

/Гарын үсэг/ /Гарын үсгийн тайлал/ 

/иргэн, хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй этгээдийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх этгээд эсхүл тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч гарын үсэг зурна/

Өргөдөл гаргагчийн

итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч:_______________ /__________________ / /Гарын үсэг/ /Гарын үсгийн тайлал/

 

БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ

ШҮҮХ ДЭХ ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАЛД ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ НЬ

..... он ......сар .... өдөр                               Баянхонгор сум

Өргөдөл гаргагч: Халх овогт Хадааны Саранчулуун

Хаяг: Баянхонгор аймаг ............... сумын 2 дугаар баг, Шинэ худаг гэх газар нутаглах, утас 91хххххх

Тайлбар гаргагч: Боржигон овогт Уулын Төмөр

Хаяг: Баянхонгор аймгийн .................. сумын 2 дугаар баг, Чулуут гэх газар нутаглах, утас 91хххххх

Маргааны агуулга:

У.Төмөр миний бие 2014 онд У.Төмөртэй танилцаж, 2016 онд гэрлэлтээ батлуулсан. Гэр бүлийн амьдрал зохиосноос хойш жил дараалан хүүхэд төрүүлж, 5-6 насны охин хүүтэй болцгоосон. Амьдралын эхний жилүүдэд харилцаа таарамжтай, үл ойлголцох зүйл гардаггүй байсан ч хүүхдүүдээ төрүүлснээс хойш нөхрийн ааш зан өөрчлөгдөж, үл ойлголцох байдал их үүсдэг болсон.

Өөрсдийн гэсэн амьжиргааны хэдэн малтай, түүнийхээ үр шимээр боломжийн сайн амьдардаг ч нөхөр маань мөрийтэй тоглоомд донтой болсоор амьжиргааны эх үүсвэрээ ч үгүй хийх дээрээ хүрээнд байна. Энэ байдлын талаар харилцан ярилцсан ч буруутай үйлдлээ хүлээн зөвшөөрөхгүй, маргаан үүсгэж гэр орныхоо эд зүйлд халдаж, гар хүрэх тохиолдолд үүсэх боллоо. Өдөр ирэх бүр бидний байдал сайжрах биш дордсоор байна. Иймд миний бие гэрлэлт цуцлуулах хүсэлттэй байгаа тул хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэж өгнө үү.

Хавсаргасан баримт

Өргөдөл

Гэрлэлтийн баталгааны хуулбар

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

Өргөдөл гаргагч ......................................