-1

ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2024-03-11 00:00:00    |   61

ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Тамгын газрын даргын тушаалаар Баянхонгор аймаг дахь анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шийдвэрийн цахим хуудас /shuukh.mn/ дахь 2013-2023 оны шүүхийн шийдвэрүүдийг “Шүүхийн шийдвэрийг цахим хуудаст байршуулах журам”-д нийцүүлэн зөрчлийг арилгах төлөвлөгөө, хуваарь батлагдсантай холбогдуулж “Шүүхийн шийдвэрийг цахим хуудаст байршуулах журам” сэдвээр шүүхийн захиргааны ажилчдад арга зүйн зөвлөгөө өгч, холбогдох сургалтыг мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн Г.Алтаншагай 2024 оны 03 сарын 06-ны өдөр шүүхийн байранд зохион байгууллаа.

. . .